Boode WaterwellLeeg

Waterbeleid kan CO2-uitstoot veengrond verminderen

Het watersysteem gaat bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Waterschappen, provincies, gemeenten en de landbouwsector hebben in het Ontwerp Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 tenminste 1 megaton aan CO2-uitstoot te besparen.


  » Volledige artikel

meer nieuws