Boode WaterwellLeeg

Staat van Ons Water 2018

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Deze rapportage is nu beschikbaar op de site van de Helpdesk Water


  » Volledige artikel

meer nieuws