Boode WaterwellLeeg

Diergeneesmiddelen in het milieu. Een synthese van de huidige kennis

Onlangs is er een nieuw STOWA rapport verschenen. Dit rapport laat zien dat beschikbare gegevens over restanten van diergeneesmiddelen bruikbaar zijn, maar geen compleet beeld geven.


  » Volledige artikel

meer nieuws