Boode WaterwellLeeg

Aanpassing belastingstelsel waterschappen krijgt vervolg

In de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 13 december is besloten dat het traject om tot een aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen te komen een vervolg krijgt.


  » Volledige artikel

meer nieuws