Boode WaterwellLeeg

Onderzoek naar vissenbossen in Vliet en Delftse Schie

Delfland onderzoek doen naar de effectiviteit van vissenbossen. Vissenbossen zijn gebundelde wilgentakken waar vissen kunnen paaien en schuilen. In vaarten en kanalen met veel scheepvaartverkeer is veel golfslag. Voor deze omstandigheden hebben wij een nieuw ontwerp bedacht. Met dit onderzoek kijken wij of deze vissenbossen een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied voor trekvissen in vaarten en kanalen.


  » Volledige artikel

meer nieuws