Boode WaterwellLeeg

Nooit uitgeleerd: Werken met Waterlandschappen

Een brede coalitie van onderzoeksinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties start het project ‘Werken met waterlandschappen’ waarin natuur-inclusieve inrichting van grote wateren gekoppeld wordt aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw.


  » Volledige artikel

meer nieuws