Boode WaterwellLeeg

Nieuws

 • Proef loodvrij vissen lans de Eem

  Waterschap Vallei en Veluwe doet deze zomer mee aan een proef waarin loodvrij vissen wordt gestimuleerd. Lood hoort namelijk niet in het water thuis. Dit metaal is vervuilend en ongezond voor mens en dier.

 • Klimaatverandering: verdwijnt de kokkel?

  Klimaatverandering laat het aantal hittegolven in Nederland toenemen. Kokkels schijnen hier niet goed tegen te kunnen; in de zomers van 2018, 2019 en 2020 was er sprake van massale sterfte tijdens zo’n hittegolf.

 • Kenniskrant over beperken gevolgen overstromingen

  Stel dat er ergens een dijk doorbreekt, wat zijn dan de mogelijke gevolgen? En hoe kun je die zo veel mogelijk beperken? In de nieuwe kenniskrant Hoog Water vindt u allerlei praktische informatie en inspirerende voorbeelden om de gevolgen van een overstroming te beperken.

 • Nationaal wateronderzoek naar waterkwaliteit slootjes en plassen van start

  Vanaf 10 juni kan iedereen weer meedoen met het nationale wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’, naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en 10 waterschappen en vindt dit jaar voor de derde keer plaats.

 • Zo ver drijft plastic op zee

  Waar blijft in zee gekieperd plastic? Een met gps-uitgeruste capsule geeft antwoord. De capsule -zelf ook van plastic- werd een week geleden overboord gezet zo’n 25 kilometer ten westen van Texel. De boei drijft op dit moment ergens op de Noordzee. Sterker nog: online is precies te zien waar. En daar gaat het om; de capsule speelt de hoofdrol in het project Plastic in a Bottle.

 • Vispassage Kandia officieel opgeleverd

  Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat hebben in samenwerking met de Europese Unie, vrijdag 4 juni 2021, officieel de vispassage bij gemaal Kandia in de gemeente Duiven opgeleverd. Met de komst van deze vispassage kunnen vissen vrij van obstakels de binnenwateren van het hele stroomgebied van de Rijnstrangen tot in Duitsland bereiken.

 • Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet

  De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet.

 • Gedragsbeïnvloeding voor betere waterkwaliteit

  In het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit zoeken wetenschappers en waterschappers naar aanknopingspunten om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Met soms verrassende resultaten.

 • Update toestandsbeoordelingen en trends voor nutriënten KRW waterlichamen

  Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen is de online tool “KRW-NUTrend” beschikbaar. Het is een applicatie waarin een ruimtelijk beeld wordt gegeven van onder andere de toestand en trends van nutriënten in de Nederlandse waterlichamen.

 • Aanleg eerste eilanden Marker Wadden gereed: biodiversiteit groeit snel

  Nu 10 jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden is de aanleg van de eerste 5 natuureilanden in het Markermeer gereed. Hiermee is een droom van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werkelijkheid geworden.

meer nieuws