Boode WaterwellLeeg

Nieuws

 • Waterkennis uit verleden voor wateropgaven van nu

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en STOWA (het kenniscentrum van de waterschappen) gaan onderzoeken hoe historische kennis over bodem, ondergrond, watersystemen en cultuurhistorie van nut kan zijn voor de wateropgaven van nu.

 • Oesterbaby's gevangen in haven van Rotterdam

  ARK Natuurontwikkeling heeft oesterlarfjes weten te vangen in de Haven van Rotterdam. In juli dit jaar plaatste ARK lege oesterschelpen in de haven, in de hoop dat de daar aanwezige larfjes zich eraan zouden hechten. Met succes: honderden oesterbaby's.

 • 24e Functioneringsluiting Maeslantkering geslaagd

  1 keer per jaar, voor het begin van het stormseizoen, test Rijkswaterstaat de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering. De functioneringssluiting vond dit jaar voor de 24e keer sinds de oplevering in 1997 plaats op zondag 12 september 2021 en is geslaagd.

 • Waterbazen scheppen voor schoon water voor World Cleanup Day

  De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day.

 • RIWA: stel strengere eisen aan moeilijk afbreekbare stoffen

  Terwijl in het milieu de concentratie van sommige ongewenste stoffen afneemt, komen nieuwe stoffen daarvoor in de plaats. Ook stoffen die al langer aan banden zijn gelegd, zoals PFOS en PFOA, worden nog jarenlang teruggevonden in het milieu omdat ze persistent zijn.

 • Hoogwater Limburg zomer 2021 ingrijpender dan rivieroverstromingen in 1993 en 1995

  De hevige neerslag samen met het hoogwater van juli 2021 in Nederland en de landen om ons heen betrof een extreme en uitzonderlijke gebeurtenis met grote maatschappelijke gevolgen in Limburg. In opdracht van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) heeft een breed consortium van kennisinstellingen, onder leiding van Deltares en de TU Delft, een eerste analyse gemaakt van de beschikbare informatie over een scala aan onderwerpen.

 • Pipingproef Hedwigepolder: experimenteren voor een betere hoogwaterbescherming

  In dit grootschalig, innovatief onderzoek staat de vraag centraal of dijken op getijdenzand (zand aangevoerd door getijden) beter bestand zijn tegen ‘piping’ dan dijken op rivierzand.

 • Europese waterbeheerders delen ervaringen over overstromingen

  Op 6 en 7 september organiseerde de Unie van Waterschappen de jaarlijkse samenkomst van European Union of Water Management Associations (EUWMA). De nationale koepelorganisaties voor waterbeheer van verschillende Europese lidstaten delen ervaringen en kennis met elkaar. Ook zetten ze gezamenlijk belangrijke wateronderwerpen op de agenda in Brussel.

 • Duurzaam en circulair verwerken van rioolslib

  Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 vrijkomt. Om invulling te geven aan de ambitieuze doelstellingen die er liggen op het vlak van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie gaan drie partijen onderzoek doen naar de inzet van nieuwe en duurzamere technieken.

 • Droppie Water 40 jaar!

  Droppie Water bestaat 40 jaar! En dat vieren de 21 waterschappen met een striptekenwedstrijd. Het stripfiguurtje leert kinderen alles over schoon en voldoende water, en veilige dijken.

meer nieuws