Boode WaterwellLeeg

Belanghebbenden denken mee over ontwerp zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van de Dortsman

Hoe kan Rijkswaterstaat de zandsuppletie van de Galgeplaat en de Slikken van de Dortsman in de Oosterschelde het best inrichten? Vertegenwoordigers vanuit onder andere de gemeente, visserij-, recreatie- erfgoed- en natuurorganisaties en bogen zich op 7 november 2023 over die vraag.


  » Volledige artikel

meer nieuws