Boode WaterwellLeeg

Dieren het water uit met fauna uittreedplaatsen

Oeverbeschoeiing beschermt de oever tegen erosie, maar zorgt er ook voor dat dieren moeilijk het water uit kunnen.


  » Volledige artikel

meer nieuws