Boode WaterwellLeeg

Nederland voorlopig veilig voor stijgende zee, maar moet leren omgaan met verzilting

Het stijgende zeewater dringt nu al in toenemende mate het binnenland in, wat de beschikbaarheid van zoetwater onder druk zet. Daarop moet Nederland zich voorbereiden.


  » Volledige artikel

meer nieuws