Boode WaterwellLeeg

Veerse Meer convenant afgesloten voor komende tien jaar

Het convenant samenwerking beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer is opnieuw getekend voor een periode van tien jaar. Betrokken partijen zijn waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere. Het convenant gaat in op 1 januari 2024 en eindigt op 1 januari 2034.


  » Volledige artikel

meer nieuws