Boode WaterwellLeeg

Dijkbekleding bij Lelystad op de proef gesteld

Samen met het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma test Waterschap Zuiderzeeland vijf innovatieve oplossingen om erosie van de overgangen op de dijk tegen te gaan.


  » Volledige artikel

meer nieuws