Boode WaterwellLeeg

Opnieuw € 1,2 miljoen beschikbaar voor stimuleren waterkwaliteit

Tot en met 2027 stellen de waterschappen jaarlijks 280.000 euro beschikbaar voor projecten die de waterkwaliteit verbeteren. Het kan gaan om projecten voor kennisdeling, onderzoek en de ontwikkeling en uitrol van innovaties.


  » Volledige artikel

meer nieuws