Boode WaterwellLeeg

Nieuwe Keur Waterschap Limburg in werking getreden voor heel Limburg


Vanaf 1 april is de nieuwe Keur van Waterschap Limburg officieel in werking getreden. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater in Limburg te beschermen.
Lees Meer

meer nieuws