Boode WaterwellLeeg

Evaluatierapport VNSC benoemt aanbevelingen voor periode 2019-2023

Om de vijf jaar gaat de VNSC na of de doelstellingen van het Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium zijn verwezenlijkt. Het rapport ‘Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer 2014-2018’ is afgerond en aangeboden aan de Vlaamse en Nederlandse parlementen. In dit rapport blikken we terug en kijken we vooruit op zowel de inhoud (Agenda voor de Toekomst) als de werking van de VNSC.


  » Volledige artikel

meer nieuws