Boode WaterwellLeeg

Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta werken samen aan belangrijke vispassage tussen Rijks- en regiowater bij gemaal Veneriete

In Nederland zijn er nog altijd veel obstakels voor vissen om te migreren. Stuwen, sluizen, gemalen en dammen vormen een belemmering voor de vismigratie en beperken vissen zich vrij te bewegen tussen leef- en paaigebieden.


  » Volledige artikel

meer nieuws