Boode WaterwellLeeg

Flevoland minder gevoelig voor droogte door unieke ligging

Het gebied dat Waterschap Zuiderzeeland beheert, bestaat uit diepgelegen polders. Het water komt onze polder binnen door regenwater, water dat vanuit de grond omhoog komt (kwelwater) en door het inlaten van water.


  » Volledige artikel

meer nieuws