Boode WaterwellLeeg

Meer natuur voor vogels en vissen in Haringvliet en Hollandsch Diep

Rijkswaterstaat heeft samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeterd. Vanaf 20 augustus 2019 zijn in 2 maanden tijd vooroeververdedigingen hersteld of nieuw aangebracht.


  » Volledige artikel

meer nieuws