Boode WaterwellLeeg

750 keer de evenaar rond op gas uit rioolslib

Harnaschpolder, de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie van Nederland, gaat groen gas produceren. Dit gas wordt geleverd aan de transportsector en is jaarlijks goed voor het vergroenen van 30 miljoen kilometer wegtransport: dat is 750 keer met een vrachtwagen duurzaam de evenaar rond.


  » Volledige artikel

meer nieuws