Boode WaterwellLeeg

Waterschap helpt vis op reis

Waterschap Brabantse Delta maakt verschillende stuwen en gemalen in West-Brabant vispasseerbaar zodat vissen door kunnen zwemmen naar verschillende wateren. Bijvoorbeeld om zich voort te planten of om voedsel te vinden.


  » Volledige artikel

meer nieuws