Boode WaterwellLeeg

Versterking Markermeerdijken kan doorgaan

De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van State oordeelde vandaag dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking terecht goedkeurden.


  » Volledige artikel

meer nieuws