Boode WaterwellLeeg

Start zandsuppletie bij Dishoek

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start naar verwachting begin mei. Tijdens metingen in maart jl. door Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen bleek dat deze locatie nog net binnen de waterveiligheidsnorm viel. Om voor het komend stormseizoen (1 oktober 2020) gesteld te staan, wordt 210.000 m3 zand over een lengte van 860 meter over het strand verspreid.


  » Volledige artikel

meer nieuws