Boode WaterwellLeeg

 Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet:

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022.


  » Volledige artikel

meer nieuws