Boode WaterwellLeeg

Natuur biedt kansen voor veiliger toekomst

Dijken die aan de zeezijde liggen worden beschermd door natuurlijke kwelders of schorren, zijn beter bestand tegen stormen dan hogere dijken zónder natuur voor de oever.


  » Volledige artikel

meer nieuws