Boode WaterwellLeeg

Slim Watermanagement in het Volkerak-Zoommeer

Eind deze zomer voeren Rijkswaterstaat en de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta de “Praktijkproef Droogte” uit in het Volkerak-Zoommeer.


  » Volledige artikel

meer nieuws