Boode WaterwellLeeg

Verkenningenkaart zoet water Zeeland online

De provincie Zeeland is dit jaar gestart met het opstellen van een Deltaplan Zoet Water. In dit plan worden bestaande regionale initiatieven, pilots en studies rond de beschikbaarheid van zoet water samengebracht. Innovaties en bevindingen krijgen een plek in de verkenningenkaart, waarvan nu een eerste versie online staat.


  » Volledige artikel

meer nieuws