Boode WaterwellLeeg

Praktijkproef Droogte Volkerak Zoommeer

In het najaar van 2020 wordt de Praktijktproef Droogte bij het Volkerak Zoommeer uitgevoerd. Rijkswaterstaat voert deze proef uit samen met de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta vanuit het programma Slim Water Management.


  » Volledige artikel

meer nieuws