Boode WaterwellLeeg

Hollands Noorderkwartier publiceert ecologische systeemanalyses

De abiotische en biotische eigenschappen van 51 waterlichamen en bijbehorende KRW-gebieden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn in beeld gebracht, om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren ten behoeve van de EU Kaderrichtlijn Water (KRW).


  » Volledige artikel

meer nieuws