Boode WaterwellLeeg

Provincies en waterschappen zetten ambitie neer voor beter grondwaterbeheer

2020 was het derde droge jaar op rij. Het aantal en de hoeveelheid onttrekkingen uit grondwater steeg dat jaar zichtbaar. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen 'Overzicht Grondwateronttrekkingen' geschreven waarin meer inzicht wordt gegeven in het beheer van de grondwatervoorraad en de grondwateronttrekkingen.


  » Volledige artikel

meer nieuws