Boode WaterwellLeeg

Monitoren ecologische effecten koudelozingen

STOWA, Rijkswaterstaat en Deltares brengen met onderzoeksprogramma WarmingUP in kaart hoe je een efficiënt en effectief monitoringprogramma op kunt zetten voor het in kaart brengen van de ecologische effecten van koudelozingen.


  » Volledige artikel

meer nieuws