Boode WaterwellLeeg

Tegengaan van bodemdaling vergroot de watervraag

Het vernatten van veenweidegebieden is een belangrijke maatregel bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Deze maatregel vraagt extra water, dat vanuit het oppervlaktewatersysteem moet worden aangevuld. In droge zomers kan dit water niet altijd geleverd worden.


  » Volledige artikel

meer nieuws