Boode WaterwellLeeg

Beleidsnota Drinkwater 2021-2026 vastgesteld

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 23 april de Beleidsnota Drinkwater 2021 – 2026 naar de Tweede Kamer gezonden.  Vewin heeft waardering voor de Beleidsnota Drinkwater die nu voorligt.


  » Volledige artikel

meer nieuws