Boode WaterwellLeeg

Proef met het maken van steenbekleding uit baggerspecie

Het waterschap Scheldestromen start met een proef om zetstenen voor de steenbekleding van dijken te vervaardigen uit baggerspecie.  Begin volgend jaar wordt een proefvak van 100 m² aangelegd. Eind 2022 is duidelijk of de proef geslaagd is.


  » Volledige artikel

meer nieuws