Boode WaterwellLeeg

Boek 'Over waterkwaliteit gesproken...'

Op 20 mei is het boek ‘Over waterkwaliteit gesproken – verleden, heden en toekomst’ verschenen. Aanleiding is de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Kaderrichtlijn water (KRW).


  » Volledige artikel

meer nieuws