Boode WaterwellLeeg

Update toestandsbeoordelingen en trends voor nutriënten KRW waterlichamen

Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen is de online tool “KRW-NUTrend” beschikbaar. Het is een applicatie waarin een ruimtelijk beeld wordt gegeven van onder andere de toestand en trends van nutriënten in de Nederlandse waterlichamen.


  » Volledige artikel

meer nieuws