Boode WaterwellLeeg

Gedragsbeïnvloeding voor betere waterkwaliteit

In het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit zoeken wetenschappers en waterschappers naar aanknopingspunten om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Met soms verrassende resultaten.


  » Volledige artikel

meer nieuws