Boode WaterwellLeeg

Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet

De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet.


  » Volledige artikel

meer nieuws