Boode WaterwellLeeg

Geactualiseerde bodemdalingskaarten geven inzicht in effecten klimaatverandering en peilbeheer

De nieuwe bodemdalingsvoorspellingskaarten in de klimaateffectatlas maken inzichtelijk hoeveel daling er in Nederland tot 2100 optreedt. Peilbeleid - peilfixatie versus peilindexatie- en klimaatverandering zijn verwerkt in een hoog en een laag scenario.


  » Volledige artikel

meer nieuws