Boode WaterwellLeeg

Beoordelingskader koudelozingen

Wat zijn de effecten van koudelozingen op de waterkwaliteit en ecologie? Dit is een belangrijke vraag voor waterbeheerders die vergunningaanvragen voor aquathermie-installaties beoordelen. Het onlangs verschenen WARES-rapport over koudelozingen bij winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) biedt handvatten bij het beantwoorden van die vraag.


  » Volledige artikel

meer nieuws