Boode WaterwellLeeg

Terugdringen emissies rwzi's

STOWA en de waterschappen doen op rwzi's intensief onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen, zoals lachgas en methaan. Ook wordt er gekeken hoe de uitstoot van deze broeikasgassen op de zuiveringen kan worden verminderd.


  » Volledige artikel

meer nieuws