Boode WaterwellLeeg

Duurzaam en circulair verwerken van rioolslib

Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 vrijkomt. Om invulling te geven aan de ambitieuze doelstellingen die er liggen op het vlak van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie gaan drie partijen onderzoek doen naar de inzet van nieuwe en duurzamere technieken.


  » Volledige artikel

meer nieuws