Boode WaterwellLeeg

Pipingproef Hedwigepolder: experimenteren voor een betere hoogwaterbescherming

In dit grootschalig, innovatief onderzoek staat de vraag centraal of dijken op getijdenzand (zand aangevoerd door getijden) beter bestand zijn tegen ‘piping’ dan dijken op rivierzand.


  » Volledige artikel

meer nieuws