Boode WaterwellLeeg

Gezuiverd afvalwater lokt vissen Ameland binnen

Vissen zwemmen voortaan makkelijker van de Waddenzee naar de binnenwateren op Ameland. Wetterskip Fryslân legde hiervoor een nieuwe persleiding aan naar de vispasseerbare duiker in de Waddenzeedijk. Dit zorgt voor een vrijwel continue lokstroom van zoet water.


  » Volledige artikel

meer nieuws