Boode WaterwellLeeg

Schoon water, nu en in de toekomst!

Meer natuurvriendelijke oevers, extra baggeren, waterplanten in fases maaien en gemalen optimaliseren, zodat vuil water sneller wordt weggepompt en schoon water langer wordt vastgehouden. Het is een greep uit de maatregelen die waterschap Hollandse Delta de komende zes jaar neemt om de waterkwaliteit te verbeteren.


  » Volledige artikel

meer nieuws