Boode WaterwellLeeg

Gezamenlijke aanpak bestrijden exotische waterplanten in Weerribben en Blokzijl

In de Weerribben en de wateren rondom Blokzijl zijn waterplanten aangetroffen die niet van nature thuishoren in Nederland. De ook wel genoemde exoten groeien hard en vormen een bedreiging voor de recreatievaart en de waternatuur.


  » Volledige artikel

meer nieuws