Boode WaterwellLeeg

Rijksbijdrage voor zoetwaterprojecten aan de voet van de Brabantse Wal

“Gebruik afstromend water van de Brabantse Wal” was een van de maatregelen die de Zuidwestelijke Delta inbracht voor opname in het Deltaplan Zoet Water voor de periode 2022-2027.


  » Volledige artikel

meer nieuws