Boode WaterwellLeeg

Dijken waterschap Brabantse Delta: veiligheidsrapportage 2021

Continue focus op veilige dijken. Met doelgerichte verbeterprojecten, reguliere inspecties en alertheid zet waterschap Brabantse Delta zijn beheertaak voor waterveiligheid in 2022 door.


  » Volledige artikel

meer nieuws