Boode WaterwellLeeg

Voorbereidingen krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal opgestart

Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op dit moment staan er bomen en struiken op de kribben en de oevers. Door het verlagen kunnen deze niet blijven staan. Ze worden voorafgaand aan de werkzaamheden weggehaald.


  » Volledige artikel

meer nieuws