Boode WaterwellLeeg

Ontwerp-KB Omgevingswet met invoeringsdatum 1 januari 2023 naar beide Kamers

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2023, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.


  » Volledige artikel

meer nieuws