Boode WaterwellLeeg

Parapluplan tweede planperiode Slim Watermanagement gereed

Half februari 2022 heeft het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ) ingestemd met het parapluplan Slim WM. Het parapluplan is daarmee definitief en Slim WM kan binnenkort van start met de tweede planperiode (zodra het Deltafondsbudget is vrijgegeven). Een mooie mijlpaal waar we trots op zijn!


  » Volledige artikel

meer nieuws